Zines

Tillsammans med Konstnär/fotograf Lotta Zines skapar personliga tidningar som skapas utifrån det du är intresserad av. Tillsammans arbetar vi fram berättelserna, där utgångspunkten är fotografi och text som sedan klipps och klistras ihop till ditt egna zine. Vi skapar och ställer ut på CFF (Centrum för fotografi) 

Konstnär/fotograf:

Lotta Törnroth

Plats:

Galleri CFF, Tjärhovsgatan 44 i Stockholm.

Feb 2019