Artmovement | Stockholm | About us

 Vi som står bakom ARTmovement är: 

Foto: Sanna Lindberg

Om ARTmovement

 

Karin Robérts och Sophia Andersson möttes hösten 2015 på ett flyktingboende i Stockholm. Med en nyfikenhet för andras berättelser och ett gemensamt intresse för konst startades ARTmovement. 

ARTmovement är en del av folkbildningen genom Studiefrämjandet och är en religiöst och politisk obunden organisation. Vi möjliggör konstnärliga möten mellan människor med olika erfarenheter och bakgrunder.

 

Vi erbjuder kortare och längre workshops samt besöker ateljéer, går på utställningar eller stadsvandringar. Med inspiration av en konstutövare jobbar vi med olika medium, där deltagarna utifrån sin egen berättelse skapar verk tillsammans, som sen ställs ut i en gemensam utställning. Det kollektiva skapandet gör att vi lär oss av varandra och skapar ett mer tolerant och öppet samhälle.  

För att vara så tillgängliga som möjligt, så arbetar vi mobilt och finns vi på olika platser i Sverige, främst Stockholmsregionen. 

ARTmovement har tillsammans med Studiefrämjandet Stockholms län fått stöd av Allmänna Arvsfondens nyanländasatsning för att under 2018-2021 arbeta med konstnärliga mötesplatser. Målgruppen är 15-25 år, med fokus på nyanlända. 

Alla aktiviteter är alltid gratis och det behövs ingen förkunskap. 

Vill ni veta mer maila oss på info@artmovement.se

ARTmovement har sedan 2015 arbetat för att möjliggöra integration via konsten. Vi har hittills arbetat med platser som CFF (Centrum för fotografi), Dörren, Färgfabriken, Galleri Bellman, Galleri Detroit, Galleri ID, Konstskolan Basis, Kulturhuset LAVA, Kungliga konsthögskolan, Miljöverkstan Flaten, Moderna Museet, Naturhistoriska Riksmuséet och Olle Olsson Hagalund. Några av våra samarbetspartners är Alma Folkhögskola, Hej Främling, Kista Fritidsgård, Kompis Sverige, Snacka Jämnt, Settings, Södra Latin, Thorildsplans gymnasium och Norrmalms Stadsdelsförvaltning.

Kontakat oss.