ARTmovement fair 2021

Under Juni och juli månad huserar vi på Pontonen, ett 300kvm stort flytande golv vid Liljeholmshamnen.

Vi samskapar inom olika material. De inbjudna konstnärerna erbjuder design av möbler, rollerpaint, gerillaslöjd, graffiti och performance. Det erbjuds också skapande i den öppna verkstaden med det material som ligger framme och är tillgänglig. Fantasin är det enda som hindrar. 

Galleriet visat foton från det gångna året samt andra spontana event och utställningar från våra medlemmar.

B.la “open talk” om antagning till konstskolor, fotovernissage etc.

 

Konstnärer:

Daniel Svahn

André Batista

Maria Yvell

Lina Eriksson

Thomas OKOK Gunnarsson

Gülbeden Kulbay

Open call pontonen

 

Metamorfos

“Metamorfos” Järnvägsparken (April-Oktober 2021)

ARTmovement i samarbete med Stockholms stad att tillsammans med ungdomar i staden tillfälligt förändra Järnvägsparken i Stockholm city. 

 

ARTmovement har undersökt möjligheten att tillfälligt påverka och förbättra det offentliga rummet. För att på ett tillfälligt sätt påverka platsen och få den mer trivsam som därigenom leder till mer trygghet började vi med att lyssna in alla ungdomar utifrån olika frågeställningar och processarbetet utvecklades vidare.

 

Samskapande medborgare konst är en viktig del för oss i ARTmovement. Projektet handlade om att låta ungdomarna skapa berättande skyltar, med tema “Metamorfos” – längtan efter förändring. Under workshop tillfällen kom det upp många tankar om vår samtid här och nu och gemensamma tankegångar och upplevelser kring saknaden till närheten med sina vänner, med sin familj och framförallt känslan och saknaden till frihet. Deras tankar formades sen till form, färg och text i form av skyltar i aluminium uppsatta på bropelare genom Järnvägsparken. Materialet valdes med inspiration av konstverket på platsen: Jan Håfströms “Vem är Mr Walker”.

 

Under alla skyltar finns verk skyltar med titel och namn, för att ytterligare förstärka konstverkens betydelse. Cirklarna på marken refererar till upplevelser från ungdomarna. Information över projektet samt färgade cirklar finns i trappan som leder dig dit och bort från platsen. 

 

Foto: Lennart Johansson, Fariba Daryani, Mariano Tellecha


 

Projektet är på ett initiativ av Fariba Daryani, Stockholm stad. 

 

Tryck: Åtta45 

Uppsättning: Svevia

Konsult: Luc Pagès, Trafikkontoret


 

Deltagare: 

 

Shapor Ahmad f. 2002 “Mamma”

Jag saknar dig.

 

Elsa Garofono f. 2002 “Stormen”

Stormen känns men rötterna är stadgade

– de rotar sig djupare.

 

Elsa Widås f. 2004 “Psykisk frihet”

Längtan efter öppen kommunikation och ett lättare inre. Oavsett situation eller punkt i livets universum. 

 

Nora Ordones Söderberg f. 2001 “Fri som en”

 

Anna Ljungström Armah f. 2001 “Spontanitet”

Följa känslan och träffa vem jag vill när jag känner för det. 

 

Nidal Dimiss f. 2002 “Future”

I längden så skall världen finna fred och jämställdhet.

 

Greta Jersild f. 2003 “Lyssnar du?”

Det är viktigt att komma ihåg att inte bara höra på vad någon säger,

utan att också lyssna och ta till sig.

 

Farida Geedi f. 2002 “Duns”

Musiken var så hög att man inte längre kunde höra den.

 

Cornelia Elgh “Festa” 

Jag saknar att festa; att göra någonting oväntat och lite galet med en grupp kompisar.

 

Sumiah Alcheikh Ahmed f 2001 “Fika”

Saknar vanliga livet.

 

Ella Liem f. 2004 “Lyckohjulet”

Liksom lyckohjulet där du är ovetande om vad

vinsten blir, längtar jag till stunderna när vi kan vara spontana och agera utan att behöva planera.

 

Mariam Sharif f. 2001 “Längtan”

Jag längtar efter att kunna resa bort och njuta av en miljö som är annorlunda från den jag är van vid.

 

Ninni Nylén f. 2001 “Biljett”

Det senaste året har begränsat vår rörelsefrihet, men vilka av oss har annars möjligheten att röra oss fritt, och varför?

 

Sosina Abule f, 1999 “Till sista steget” 

Rädda naturen tillsammans så vi håller gemenskapen för evigt.

 

Hussein Mahamoud f 2002 “En skönhet”

Naturen är något vi alla har gemensamt. En skönhet som ska bevaras.

 

Sayen Erazo f. 2002 “Snart klarnar det” 

Vi lever i en pandemi, dystra och mörka, molniga dagar. Men snart ljusnar det, solen kommer fram, blommorna börjar blomstra och glädjen sprider sig.

 

Dilek Temiz f. 2002 “Vänskap”

Vänner är änglarna som lyfter upp oss när våra vingar glömde att flyga.

 

Bilsar Arreye f. 2001 “Jämlikhet”

Hudfärg är inget brott. Tillsammans smälter vi samman och blir starka. 

Citat från några av deltagarna:

 

“Konsten är viktigt om ett samhälle ska kunna utvecklas och även hur den visar upp samhället den skapats i. Speciellt nu med corona pandemin menar jag att konsten är väldigt viktig om vi i framtiden vill komma ihåg hur människorna mådde och vad de tänkte.” 

Cornelia Elgh

 

“När jag blev tillfrågad av ARTmovement kände jag mig exalterad över att få bidra till konst som människor kommer kunna ta del av i sin vardag. Vetskapen om att jag får skapa något som kommer smycka Stockholms gator skapar en känsla av ökad anknytning.” 

Anna Ljungström Armah

 

“Det var en bra känsla att få chansen att göra offentlig konst. Att dessutom få betalt kändes fint eftersom det ytterligare sätter värde på att vi skulle få ta den platsen.” 

Nora Ordonez Söderberg

Abstrakt drömplats

I ett samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och ljusdesigner Martin Kempe har vi tillsammans med medborgare, skapat en visualisering om vad en drömplats är. Ljusinstallationen finns att beskåda mellan dec 2020 till mars 2021 på Kista busstorg. Konstprojektet är ett initiativ av Fariba Daryani, Stockholms stad och är en del av stadens platssamverkan för att öka trivsel och trygghet på Kista busstorg.

Plats

Kista, Stockholm

Medverkande:

Abdullah Amiri

Alice Kraft

Anna Kilander

Arash Sajadi

Asija Mihaljevic

Emit Tütüncü

Erik J Olsson

Farida Geed

Hampus Nord

Jemina Granholm

Kerstin ”Piglet” Wikström

Krystian Sztrajt

Lina Eriksson

Ludvig Brismar

Melina Reid

Merja Louka

Monika Bielecka

Philip Ngo

Piotr Bielecki

Sarah Mihaljevic

Sayen Erazo

Tony Negasi

Vanessa Wall

 

Symbios

Maja Gunn

ARTmovement

Maja Gunn är konstnär, verksam i kvarteret Lövholmen, Liljeholmen. I sin konstnärliga praktik intresserar sig Maja Gunn för kroppsliga erfarenheter, identitetspolitik, kollektiv organisering, performativitet, iscensättningar, språk, materialitet, historieskrivningar och maktstrukturer, och hur detta kan manifesteras i relationen mellan textil, kropp och rum.

 

ARTmovement är en politisk och religiöst obunden organisation som möjliggör konstnärliga möten mellan människor med olika erfarenheter och bakgrunder. ARTmovement arrangerar konstupplevelser och samskapande konstverk för att möjliggöra möten och erfarenhetsutbyten mellan människor. I detta möte har Maja Gunn stått för den konstnärliga gestaltningen i samarbete med ARTmovement.

 

”Symbios” är en textil skulptur i form av en kedja som slingrar sig upp runt Liljeholmsbrons ena pelare. Likt mänskliga kroppar har kedjans länkar olika former och nyanser. Skulpturen kan liknas vid en folkmassa, som på långt håll smälter in i staden och dess omgivning, men vid ett närmande blir detaljer och variationer synliga. Där en länk går i en annan uppstår ett möte som markerats i avvikande färg. Verket kan associeras till hur möten mellan människor påverkar oss, vilka kroppsliga erfarenheter som skapas i interaktion med andra och hur vi bär med oss erfarenheten av dessa möten.

 

Liljeholmen har historiskt varit en viktig industriförstad till Stockholm. Textilindustrin var en av de första industriella kluster att etablera sig i området. Färgerier, vilket behövde mycket vatten, placerades längs Trekantens och Mälarens strandkanter.  Liljeholmshamnen användes för transporter. Maja Gunn och ARTmovement har tagit fasta på platsens historia. ”Symbios” bär form inspirerad av hamnens kedjor och tygerna är färgade i området.

 

Idén till den kreativa processen kom på initiativ av Fariba Daryani, Stockholms stad.

Tack till Shapoor Ahmadi, Josephine Bugat Soerensen, Risa Mitsui och Ahmad Zia som bidragit till verkets tillkomst.

​Foto: Sophia Andersson, Sanna Lindberg, Lennart Johansson (Stockholms Stad) och Karin Robérts.