top of page
IMG_5523.jpg

PostART

Distansworkshop via Post! Alla som var med fick ett brev med frimärken och en adress till en annan deltagare. Man skapade sedan ett verk som får plats i ett kuvert fotograferade det och lägger på lådan. Vi möttes via zoom där vi diskuterade verkens mening.

Plats

Posten

Maj 2020

Anchor 1
bottom of page