top of page

ARTmovement besöker Moderna Museet 

Tillsammans med två pedagoger på Modernamuseet fick en grupp från ARTmovement möjlighet att på nära håll ta del av Modernamuseets samlingar och skapa i museets egna ateljé.

Pedagogerna presenterade några olika verk närmare och gruppen fick möjlighet att möta konstverken, diskutera och tillsammans inspireras av de olika uttrycken genom eget skapande.

Plats

Modernamuseet 

Februari 2019

Anchor 1
bottom of page