ARTmovement besöker Moderna Museet 

Tillsammans med två pedagoger på Modernamuseet fick en grupp från ARTmovement möjlighet att på nära håll ta del av Modernamuseets samlingar och skapa i museets egna ateljé.

Pedagogerna presenterade några olika verk närmare och gruppen fick möjlighet att möta konstverken, diskutera och tillsammans inspireras av de olika uttrycken genom eget skapande.

Plats 

Modernamuseet 

02/februari 2019