top of page
441B2508-8688-4F99-AD3F-DBBAB5AA82C7.JPG.jpg

Flores del barrio

Som ett sista led av Symbiosis utställning på Färgfabriken hade vi en sista workshop i Husby Gård där vi skapade stora blommor i papiér mache handledda av konstnären Kiko Pino tillsammans med 10 deltagare i Husby.  

 

Enrique, Kiko Pino (f. Chile) är bildkonstnär och hantverkspedagog som utforskar kartongens uttrycksform och innebörd. Han arbetar med hantverk och skapande verksamhet med personer med särskilda begåvningar. 

 

Samarbete mellan Färgfabriken och ARTmovement med stöd från Region Stockholm.

Husby Gård, 19 December 2021

bottom of page