top of page

En av alla dagar

I mötet mellan unga nyanlända och svenskar tecknade vi tillsammans med Abdullah Amiri som tolkar Ella Tillemas konstverk ”En av alla dagar”, skapat för Sveriges Allmänna Konstförening (SAK). Vi träffades under tre tillfällen och avslutade med en utställning på konstskolan Basis.

Plats

Konstakademin / Konstskolan Basis 

December 2018

Anchor 1
bottom of page