top of page

Vindskydd

I samband med utställning Symbios kom vi att klä in och göra avtryck på stängslet framför Färgfabrikens entré. Vi använde återbruksmaterial i form av kartong och olika plaster och på det sätter synliggöra den symbiotisk samskapande processen genom att tillsammans skapa vindskydd.

Enrique, Kiko Pino (f. Chile) är bildkonstnär och hantverkspedagog som utforskar kartongens uttrycksform och innebörd. Han arbetar med hantverk och skapande verksamhet med personer med särskilda begåvningar.

Samarbete mellan Färgfabriken och ARTmovement med stöd från Region Stockholm.

Färgfabriken, 28 November 2021

Track
00:00 / 01:04
Track
00:00 / 01:04
Track
00:00 / 01:04
bottom of page