top of page

PostART

Distansworkshop via Post! Alla som var med fick ett brev med frimärken och en adress till en annan deltagare. Man skapade sedan ett verk som får plats i ett kuvert fotograferade det och lägger på lådan. Vi möttes via zoom där vi diskuterade verkens mening.


Plats:

Posten

​Maj 2020

Track
00:00 / 01:04
Track
00:00 / 01:04
Track
00:00 / 01:04
bottom of page