top of page

Moderna Museet

Tillsammans med två pedagoger på Modernamuseet fick en grupp från ARTmovement möjlighet att på nära håll ta del av Modernamuseets samlingar och skapa i museets egna ateljé.

Pedagogerna presenterade några olika verk närmare och gruppen fick möjlighet att möta konstverken, diskutera och tillsammans inspireras av de olika uttrycken genom eget skapande.

Plats:

Modernamuseet ​

Februari 2019

Track
00:00 / 01:04
Track
00:00 / 01:04
Track
00:00 / 01:04
bottom of page