top of page

Anmälningsvillkoren

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För att du ska kunna anmäla dig till ARTmovements workshops behöver vi, i egenskap av Personuppgiftsansvarig, hantera dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, e-post och telefonnummer). 

 

ARTmovement kommer aldrig låta tredje part/land få ta del av dina uppgifter.

 

Du har rätt, att efter begäran, få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt, att efter begäran, få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade. Du har rätt, att efter begäran, få dina uppgifter raderade.

 

Läs mer om hur Studiefrämjandet behandlar dina personuppgifter här:

https://www.studieframjandet.se/om-oss/dina-personuppgifter/

 

För frågor kontakta oss på info@artmovement.se

bottom of page