Symbios

Maja Gunn

ARTmovement

Maja Gunn är konstnär, verksam i kvarteret Lövholmen, Liljeholmen. I sin konstnärliga praktik intresserar sig Maja Gunn för kroppsliga erfarenheter, identitetspolitik, kollektiv organisering, performativitet, iscensättningar, språk, materialitet, historieskrivningar och maktstrukturer, och hur detta kan manifesteras i relationen mellan textil, kropp och rum.

 

ARTmovement är en politisk och religiöst obunden organisation som möjliggör konstnärliga möten mellan människor med olika erfarenheter och bakgrunder. ARTmovement arrangerar konstupplevelser och samskapande konstverk för att möjliggöra möten och erfarenhetsutbyten mellan människor. I detta möte har Maja Gunn stått för den konstnärliga gestaltningen i samarbete med ARTmovement.

 

”Symbios” är en textil skulptur i form av en kedja som slingrar sig upp runt Liljeholmsbrons ena pelare. Likt mänskliga kroppar har kedjans länkar olika former och nyanser. Skulpturen kan liknas vid en folkmassa, som på långt håll smälter in i staden och dess omgivning, men vid ett närmande blir detaljer och variationer synliga. Där en länk går i en annan uppstår ett möte som markerats i avvikande färg. Verket kan associeras till hur möten mellan människor påverkar oss, vilka kroppsliga erfarenheter som skapas i interaktion med andra och hur vi bär med oss erfarenheten av dessa möten.

 

Liljeholmen har historiskt varit en viktig industriförstad till Stockholm. Textilindustrin var en av de första industriella kluster att etablera sig i området. Färgerier, vilket behövde mycket vatten, placerades längs Trekantens och Mälarens strandkanter.  Liljeholmshamnen användes för transporter. Maja Gunn och ARTmovement har tagit fasta på platsens historia. ”Symbios” bär form inspirerad av hamnens kedjor och tygerna är färgade i området.

 

Idén till den kreativa processen kom på initiativ av Fariba Daryani, Stockholms stad.

Tack till Shapoor Ahmadi, Josephine Bugat Soerensen, Risa Mitsui och Ahmad Zia som bidragit till verkets tillkomst.

Foto: Sophia Andersson, Sanna Lindberg, Lennart Johansson (Stockholms Stad) och Karin Robérts.