top of page

Kompis sverige på färgfabriken

Tillsammans med ett gäng från Kompis Sverige fick vi en visning av Beckersstipendiatet Theresa Traore Dahlberg, och skapade med inspiration från hennes utställning. Med konstnärens bakgrund med både Burkina Faso och Sverige, skapade vi ett gemensamt verk med berättelser från deltagarnas egna minnesbilder av en tidigare generation som skapat deras egna liv. 

Mars 2019

bottom of page