top of page

ARTmovement + CFF=Utställning

ARTmovement samlade verk från tre workshops i en utställning på Centrum För Fotografi.

  1. “Zines” med Lotta Törnroth: där vi skapade tidningar med gemensam tematik.

  2. “Aida was here” med Aida Chehregosha: utifrån tema plats och identitet skapades verk i foto och film. 

  3. “Animera i Lera” med Ulf Lundin: en film med tema kärlek skapades i stop-motion) 

Plats

CFF, Stockholm

Juni 2019

bottom of page