down fade.png

William Morris

Vi besökte William Morris utställning på Millesgården tillsammans med en grupp av unga intresserade nysvenskar och svenskar. Efteråt besöket diskuterade vi likheter och olikheter i våra hem.

Plats:

Millesgården, Lidingö


December 2018