down fade.png

PostART

Distansworkshop via Post! Alla som var med fick ett brev med frimärken och en adress till en annan deltagare. Man skapade sedan ett verk som får plats i ett kuvert fotograferade det och lägger på lådan. Vi möttes via zoom där vi diskuterade verkens mening.


Plats:

Posten

​Maj 2020