top of page
down fade.png

Färgfabriken Kulturarrangemang

ARTmovement besöker Konsthallen Färgfabriken tillsammans med en grupp studenter från Alma folkhögskola. En guide från Färgfabriken gav besökarna en närmare inblick i årets Beckers stipendiat och hennes verk på lätt svenska. Vi diskuterar och reflekterar över konstnärens verk, innehåll och betydelse.


March 2019