top of page
down fade.png

En av alla dagar

I mötet mellan unga nyanlända och svenskar tecknade vi tillsammans med Abdullah Amiri som tolkar Ella Tillemas konstverk ”En av alla dagar”, skapat för Sveriges Allmänna Konstförening (SAK). Vi träffades under tre tillfällen och avslutade med en utställning på konstskolan Basis.

Plats:

Konstakademin / Konstskolan Basis

December 2018